Grunduppgifter


Tjänsteinformation
 • Bra att veta:

  Skadad försändelse, tillgripande av dess innehåll eller förekommen försändelse. Den internationella posttrafikens ansvar och skadeståndssummor finns angivna i Världspostkonventionen och Världspostföreningens reglementen. En ersättning betalas för en förekommen, skadad eller för tillgripande av dess innehåll för följande produkter:
  • Rekommenderad försändelse
  • Assurerad försändelse
  • EMS (Express Mail Service) - försändelse

  Dröjsmål

  För försenade försändelser eller betalningsprestationer betalas ingen ersättning.

  För ett Expressbrev som sänts till ett land som omfattas av försändelseuppföljning och som påvisligen har försenats på ett betydande sätt kan avsändare från fall till fall ersättas för portot på försändelsen.

Innehåll


 • Bifoga filer gör ni efter att anmälan är bekräftad.